תפקידי  המציל!? / ד"ר בני כנען

כמציל וותיק לשעבר, כמנכ"ל ארגון  מצילי הבריכה וכחונך קורסי מצילים
ברצוני להאיר ולהתייחס לתפקידי המציל  הכוללים חובות וסמכויות כמו:

א. מניעת טביעה
ב. הצלה במקרה הצורך
ג. הגשת עזרה ראשונה והחייאה
ד. יחסי ציבור

תפקידו של המציל  להשגיח על המתרחצים באופן רציף לכל אורך המשמרת (מתחילתה ועד סופה).
כמו כן, איתור מתרחצים במצוקה, במים ומחוץ למים.
להלן מס' דוגמאות:
קפיצה במקום אסור, החלקה, מעידה בסולם או במדרגות,  עלולה לגרום  לפגיעה  בראש המתרחץ.   טביעה במים העמוקים עקב אירוע  לבבי / מוחי/ התקף אפילפסיה/ התעלפות / פציעה ועוד.
במקרה זה המציל חייב להגיע  במהרה למקום הטביעה  (חיי הטובע תלויים בו) ולבצע את תפקידו כנדרש.
מדיווחים  שהגיעו אלי מהשטח  (בשנה האחרונה )  עולה כי  ישנה תופעה שבה המציל נדרש לבצע משימות אשר  אינן קשורות לתפקידו כמציל בריכה.

heder5

הדרישות השכיחות אותן רכזתי הן:

נתינה ולקיחת מגבות (בעיקר בבתי מלון)
הכנסת והוצאת הרובוט  וניקיונו
ניקוי הבריכה בשואב לכלוך מהמים   (ווקום קלינר)
ריקון אשפה והשמת שקיות אשפה חדשות
איסוף אשפה
לטאטא את הרחבה ושטיפתה במים
השקיית עציצים בשטח הבריכה
עבודות נוי  בתחום הבריכה
שפשוף וקרצוף דפנות וקרקעית הבריכה להסרת כתמי שמן ולכלוך
ניקוב כרטיסיות

עלי להדגיש כי דרישות אלו עלולות לפגוע ברמת ההשגחה של המציל על המתרחצים וביכולתו לבצע את תפקידו כנדרש.
בכדי למנוע תופעה זו, על המציל בעת חתימת החוזה בינו ובין מעסיקו, להבטיח כי תפקידי עבודתו הינן הצלה במשמרת ולא כל דבר אחר.
במידה והמעסיק דורש עבודות תחזוקה – ניקיון וכיוצ"ב, רשאי המציל לבקש  שעבודות אלו יתבצעו במסגרת שעות נוספות  לפני או אחרי משמרת השעות שלו כמציל. כמובן שעל שעות אלו יקבל תגמול בהתאם.
במידה ומנהלי הבריכה מחייבים את המציל לבצע עבודות  שאינן קשורות לעבודתו כמציל בעת המשמרת שלו, אזי עומדות בפני המציל האפשרות לפנות להסתדרות העובדים באזור  מקום הבריכה על מנת שיפעלו בעניין.